• (0224) 225 60 01
 • info@aktifegitim.com.tr
 • İletişim

Almanca Dili Tarihi

Almanca Dili Tarihi

Almanca Dili Tarihi

Almanca dili tarihi , Almanca resmi lisan şekilde Almanya ve Avusturya’da kullanılmaktadır. Tarihi şekilde Almanca üç değişik döneme ayrılmaktadır;

 • Daha önceki Almanca (750-1050)
 • Orta Almanca (1050-1500)
 • Çağdaş Almanca (1500-Şuana dek)

En daha önceki Alman tarihine ait kayıtlar 750 senesinde, başka bir deyişle ilk döneme dayanıyor, mahalli diyalektler, ova ve konuşmada kullanılmıştır, ve o sürede standart lisan yoktu. Almanca dili tarihi , Orta yaşıyoruz ki çeşitlilikten sonra göreceli şekilde başbakanlık ve Hükümet gibi resmi yerlerde kullanılmış, ve 14 yy.

içerisinde Mukaddes Roma İmparatorluğundan itibaren kullanılmış ve Latince çıkana kadar, belirli diyalekt ve kombinasyonlarda Orta Fazla Almancanın yeri resmi yazışmalarda kullanıldı.

18. yüzyıla kadar, kusursuz rakamda yazar Standart Almancayı özüne, bugünkü forma getirdi. Şimdi eğitimi, literatür, kilise ve eyalet dili şekilde kullanılıyor. Yukarı Almancaya tekabül etmek adettir, ova standartları ile etkilemektedir, yayımda, eğitimde, tiyatroda kullanılmaktadır. Standart Almanca, Alman diyalektlerin den Mühim ölçüde değişiktir. Yalnızca telaffuzda değil aynı sürede lisan bilgisinde de değişiktir.

Almanya’nın yerlerinde bulunmuştur, Fransa, İsviçre, Leichtenstein, Letzerburgesch ve Lüksemburg’un resmi dilidir, orada Alman diyalekti 400.000 şahıs doğrulusunda konuşulmaktadır.

1880 senesinde lisan bilgisi ve ova kaideleri ilk şekilde Dude Elkitabında ortaya çıkmıştır.1901 senesinde Alman dilinin, standart ova kurallarını duyuru etmişlerdi. Almanca dili tarihi , 1998 yılına kadar, aslen Standart Almancanın ova kaideleri, gözden geçirilmediği için, ne vakitte 1996 senesinde Alman yazım reformu resmi şekilde temsil ettiği Almanya’ya, Avusturya’ya, Liechtenstein ve İsveç’e duyuru edildi.

Almanca dili tarihi , Bu reformdan beri Alman imlacıları 8 yıllık geçiş dönemi neticesinde yazım reformları okullara geleneksel şekilde da medyaya verildi.

Alman Dili İstatistikleri

Alman dili 19. yy. sonlarında kendi dili şekilde geliştirildi. İleri diyagram, alim lisan bilimcileri bu gelişmeyi değişik lehçelerin fenomenlerinin değişik coğrafi alanları güzelce resmetmesiyle anlatmışlardır.

 • Almanca Avrupa’da en Fazla konuşulan mahalli dildir.
 • Almanya edebiyatının %99’u ile övünür.
 • Almanca dünyada en Fazla öğrenilen ilk üç dilin ortasında olmakla beraber dünyada en yaygın şekilde konuşulan ilk 10 lisan arasındadır.
 • Almanca internette en Fazla sarfedilen ilk beş lisan arasındadır.
 • Amerika’daki her dört turistten birisi Almanca konuşur.
 • Almanya Amerikalı turistlerin Avrupa’da en Fazla gittiği ikinci ülkedir.
 • Almanca sekiz ülkede resmi dildir.
 • Almanca dünya çapında 100 milyon şahıs doğrulusunda konuşulur.
 • % 22 ile Amerika’daki en geniş etnik takım Alman-Amerikalılardır.

Dünya üzerinde 8 Diyar ve 120 milyondan çok şahıs Almanca konuşuyor, fakat sürpriz edici soylu kullanılışı ise Alman dilinin çeşitlilikleridir. İngilizce gibi, Almanca da bir hayli yerde değişik ülkede ve ya bölümde kullanılır. Genellikle 3 ülkede resmi dildir ve nüfusun çoğunluğu doğrulusunda kullanılır:

 • Avusturya
 • Almanya
 • İsviçre

İsviçre kendisine has özelliklere sahip, mahalli lehçesi ile yöresel dildeki ”Switzertütsch” (İsveç Almancası) ile Almanlara ve Avusturyalılara dahi anlaşılmaz geliyor. Yöresel dildeki ‘Switzertütcsh’ ve standart Almanca’da mahalli lehçe farklılıkları Fazla çoktur.

Şayet Almancayı lisan bilimi özelliklerinden yola çıkarak ayrıştırmaya çalışırsak, kullanış şekilde iki büyük bölgeye ayrılır: Orta Almanca ve Aşağı Almanca…

Standart Almanca Nedir?

Tarihi ve dilbilimi şekilde, standart Almanca, Orta ve Yukarı Almancanın karışımıdır(daha Fazla Avusturya diyalektleri kullanılır). Çevresel diyalekt şekilde geliştirilmedi fakat suni şekilde, şairler, filozoflar ve ilim adamları doğrulusunda yaratıldı.

Öneri etmiş olduğumuz bütün lisan programlarında size standart Almanca öğretilecektir. Almanca öğrenirken elde edeceğiniz deneyim, mahalli lehçe ve mahalli diyalekt tarzları ile sözcük dağarcığınızı genişletecek ve heyecanla eğleneceksiniz. Fakat, soylu aktiviteleriniz Standart Almancaya yoğunlaştırılacak. Start A1 İmtihanı’ndan geçmek sizin için 1 mesele olmayacak aksine Almanca eğitimine Fazla keyifli başlayarak sağlam 1 temelle Almancanızı geliştireceksiniz.

Aşağı Almanca Lehçesi

Aşağı Almanca(Benrath çizgisinin kuzeyindeki tam bölgelerde kullanılır). 7. ve 8. yy. M.S ikinci Meşhur harfin değişmesinde rol almadı. İkinci ünlün harfin değişmesi özellikle Alman ünsüz harflerinden p,t ve k hallerini pf/f,ts/s durumuna dönüştürdü.

Orta Almanca Lehçesi

Aşağı Almanca çoğu vakit bir hayli ayırt edici Özelliği Almanca ve İngilizce ile paylaşmaktadır. Alman tüketiminde diğer 1 mahalli değişim daha vardı, hem de buna karşın Benrath çizgisinden daha az serttir. Aynı sürede Main çizgisi şekilde ta tanınan ve Main nehri çizgisini büyük ölçüde takip eden ve genellikle ‘Weißwurst’ ekvatoruna değinmektedir. (Weiwurst 1 nevi sosis tipidir Bavaria için)

Main ve Benrath çizgisi ortasında Orta Almanca kullanılır, cenup Main çizgisi ve Bavaria ve Avusturya’da Yukarı Almanca hakimdir. İki kullanım da (Orta ve Yukarı Almanca) ikinci Meşhur harfin değişmesini ve Fazla ayırt edici Özelliği benimsemiştir.

Bavaria ve Avusturya’da Yukarı Almanca Kullanımı

Kulağa Fazla hoş ve melodik gelir. Birkaç dilbilgisi çeşitliliği bulunmaktadır.bazı sözcük dağarcıkları(çoğu mutfağa ait) Bavaria ve Avusturya’ya özgüdür.

Avusturya Avrupa birliğine gireceği vakit ısrar ederek Avrupa Birliği resmi dillerinden birisi şekilde kabul görebilmesi için bastırdı. Bu çabaları müspet netice verdi ve resmi ve Almancadan değişik 1 lisan şekilde kabul edildi. Standart Almanca ve Almanca arasındaki farklar Avusturya ve Almanya’da önemsizdi. Tam münakaşa ve ısrarların nedeni nedeni 80 kelimelik 1 listeydi, laf edilenlerin çoğu yiyecek, aş malzemeleri ve bitkilerdi. Ulusal Alman standartları arasındaki farklar çok fazla abartılıdır.

Almanca nasıl 1 dildir?
Almanca hangi lisan ailesine aittir? : Hint-Avrupa
Almanca hangi alt lisan grubuna dahildir.? : Alman dilleri ailesi
Almanca hangi koldadır? : Garp dilleri

Almanca dili tarihi , Garp dünyasında takribî surat yirmi milyon insan doğrulusunda konuşulan, esas sosyo kültürel dillerden birisidir. Buna ilave şekilde Şark Fransa’nın Alsace-Lorraine ve Şimal İtalya’nın Alto Adige mekanları ile Şark Belçika, Lüksemburg ve Liechtenstein’da da Almanca konuşulmaktadır. ABD’de Almanca konuşan takribî 1 ya da 1 buçuk milyon, Kanada’da ve Cenup Amerika’nın büyük kolonileri ile Namibya ve Kazakistan gibi ırak ülkelerde de beş yüzer bin İnsan mevcuttur.

Başka Germen lisan ailesi kökenli diller gibi Almanca da Hint-Avrupa lisan ailesinin 1 üyesidir. Almanca ova sistemi son derece düzenlidir, ama konuşulan lehçeleri büyük ölçüde farklılık gösterir ve hem de kimi bağlantı kopukluğu gibi sorunlar doğabilir. Bu lehçeler Fazla Almanca ve Alçak Almanca olmak üzere iki gruba ayrılır: Fazla Almanca (Hochdeutsch) lehçesi güneyin fazla tepelerinde konuşulmaktadır.

Bu lehçe Genellikle kitaplarda, gazetelerde ve hem de Aşağı Almanca lehçelerinin yaygın şekilde konuşulduğu yerlerde dahi standart ova dili şekilde kullanılır. Alçak Almanca lehçesi ise kuzeyin alçak topraklarında konuşulmaktadır ve ses sistemi İngilizce’ye yakındır. Mesele ‘door’ (door-Yukarı Almanca: Tür) ve ‘eten’ (to eat-YA: essen) kelimelerinde gördüğünüz gibi.

Geleneksel şekilde Almanca 14. yüzyılda ‘Fraktur’ diye tanınan Gotik tipinde yazılmaktaydı. Ama II. Dünya Savaşı’nı izleyen dönem içersinde Fraktur büyük ölçüde bütün Garp Avrupa’da kullanılmış olan Latin ova karakterleriyle yer değiştirdi. Latin ova düzeni çoktan yalnızca 1 harf olan ‘b’ ya da çift ‘s’yi içerir.

Ayrıca j harfi y şekilde (Mesele, ja-yes); w harfi v şekilde (weiss-white); v harfi f şekilde (vier-four) okunur. Bunun yanısıra sch hecesi sh şekilde (Schnee-snow); st hecesi sht şekilde (Strasse-street) ve sp hecesi shp şekilde (sprechen-to speak) okunur. Tek fonetik işaret a, o ve u harfleri üstüne eklenilen çift noktadır (Rücken-back). Almanca tam isimlerin büyük harfle başladığı tek dildir.

İngilizce, Alman lisan ailesi kökenli 1 lisan bulunduğu için her iki dilin kelimelerindeki benzerlik derecesine şaşırmamak lazım olur. ‘Finger, hand, butter, ring, name, warm and blind’ kelimeleri İngilizcede bütün şekilde ne anlama geliyorsa Almanca’da da aynı manasına gelmektedir.

İngilizce’ye Fazla benzeyen başka Almanca kelimeler:

Vater (father-baba), Mutter (mother-anne), Freund (friend-dost), Gott (God-Yaratan), Licht (light-Ziya), Wasser (water-su), Feur (fire-ateş), Silber (silver-gümüş), Brot (bread-ekmek), Milch (milk-süt), Fisch (fish-balık), Apfel (apple-elma), Buch (book-kitap), gut (good-iyi), alt (old-ihtiyar), kalt (cold-soğuk) ve blau (blue-mavi).

Nihayet zamanlarda İngilizce’de görülen Almanca’dan alınma kelimeler: Schnitzel, sauerkraut, pumpernickel, kindergarten, dachshund, poodle, yodel, lager, ersatz, edelweiss, meerschaum, wanderlust, hinterland ve blizkrieg. Frankfurther ve hamburger kelimeleri birer Alman şehri olan Frankfurt ve Hamburg’dan gelmektedir.

“Almanca” kelimesi başka dillerde Fazla Türlü biçimlerde görülmekte.

 • Almanca’da ‘deutsch’
 • İtalyanca’da ‘tedesco’
 • İskandinav dillerinde ‘tysk’
 • Rusça’da ‘nemetsky’